ALGEMENE VOORWAARDEN (GCV)

logo.jpg

Preambule


ComptoirNautique.com is een internetsite gespecialiseerd in de verkoop van maritieme elektronica aan particulieren, uitgegeven door de vennootschap IPIXO SAS met een kapitaal van 20.000,00 euro, waarvan de hoofdzetel gevestigd is te: Le Lancaster - 455 Rue Alfred Sauvy - Parc d'Activité de l'Aéroport - 34470 PÉROLS. De naam COMPTOIR NAUTIQUE, het grafisch charter, het logo en alle elementen van de site www.ComptoirNautique.com zijn exclusief eigendom van IPIXO SAS en zijn gedeponeerd. IPIXO SAS is ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van MONTPELLIER onder het nummer SIRET 539965400 NAF 4791B (intracommunautaire BTW: FR92 539965400)
. Formeel verbod op het gebruik en het kopiëren van gegevens van welke aard dan ook die op de site www.ComptoirNautique.com staan. Toestemming om een eenvoudige of hypertekstlink te verspreiden alleen na schriftelijke toestemming van de administratieve dienst van Comptoir Nautique. Het doel van deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna "AV" genoemd) is om alle klanten te informeren over de voorwaarden waaronder IPIXO bestelde producten en diensten verkoopt op de website www.ComptoirNautique.com. Deze verkoopsvoorwaarden hebben voorrang op alle andere algemene of bijzondere voorwaarden die niet uitdrukkelijk door Comptoir Nautique zijn goedgekeurd. De bestelling van een product of dienst op de website www.ComptoirNautique.com impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze AV die de klant erkent te hebben gelezen alvorens de bestelling te plaatsen.
Comptoir Nautique biedt zijn producten en diensten uitsluitend aan voor het Franse vasteland en Corsica. Verkoop naar Franse overzeese departementen en gebiedsdelen en naar het buitenland kan niet via onze website, maar alleen na telefonisch contact met onze klantenservice en een offerte op maat, inclusief de gewenste producten en de aangepaste en aangepaste verzendkosten. IPIXO SAS behoudt zich het recht voor deze AV te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Tussen IPIXO SAS en haar klanten is alleen de versie geldig die beschikbaar is op de website www.ComptoirNautique.com op de datum van de bestelling.Productkenmerken


Comptoir Nautique biedt haar klanten gedetailleerde productfiches met de best mogelijke illustraties zodat de klant de essentiële kenmerken van de producten die hij of zij wenst te bestellen, kan achterhalen. De beschrijvingen op de site zijn afkomstig van de leveranciers van de betrokken producten. De foto's en beschrijvingen zijn slechts indicatief en binden de verkoper niet.
Alle producten worden geleverd in hun oorspronkelijke verpakking en met een digitale of papieren gebruiksaanwijzing in het Frans, indien deze door de leverancier wordt verstrekt. De aanbiedingen van www.ComptoirNautique.com zijn geldig zolang de voorraad strekt.Tarieven


De verkoopprijzen van de producten op de website www.ComptoirNautique.com zijn uitgedrukt in euro's en zijn inclusief alle belastingen. Deze prijzen zijn exclusief verzendkosten, die, afhankelijk van het winkelmandje, zullen worden berekend op het moment van validatie van de bestelling door de klant. Elke wijziging van het BTW-tarief kan in de prijs van de producten of diensten worden doorberekend. De verkoopprijzen van de producten kunnen te allen tijde worden gewijzigd door www.ComptoirNautique.com. De geldende prijzen zijn die welke op het moment van de bestelling worden getoond. Voor producten die buiten de EU of in de DOM/TOM worden verzonden, zijn de bepalingen van het Algemeen Belastingwetboek betreffende de BTW van toepassing. Er kunnen douanerechten, lokale belastingen of invoerrechten verschuldigd zijn. De klant moet eerst navraag doen bij de plaatselijke autoriteiten.

Als een klant een gelijkwaardig aanbod tegen een lagere prijs, inclusief verzendkosten, vindt op een andere Franse website met een online betalingssysteem, kan Comptoir Nautique een speciale aanbieding doen in de vorm van een promotiecode die 24 uur geldig is. Indien de aankoopvoorwaarden van Comptoir Nautique echter niet toelaten om een betere prijs aan te bieden, zal de verkoopprijs van het (de) betrokken product(en) de prijs zijn die op de site wordt vermeld. Comptoir Nautique is ten opzichte van zijn klanten niet verplicht om minder te vragen dan de concurrentie. De bij de bestelling gefactureerde prijs wordt beschouwd als een vaste en definitieve aanvaarding van de voorwaarden voor aankoop, levering en garantie van het materiaal. Prijswijzigingen of verzoeken om aanpassing na de datum van aankoop geven geen recht op een extra korting.

Producten in de rubriek "ZEER GOEDE AANBIEDINGEN", "TWEEDE HAND" komen niet in aanmerking voor speciale promoties. Aan de prijs van deze producten kan geen extra promotie worden toegevoegd.

Detaxatie


Voor bestellingen die in Frankrijk worden geleverd, maar bestemd zijn voor een land buiten de EU, kan de klant een PABLO-formulier aanvragen. Met dit formulier kan de klant met zijn product door de douane gaan om een belastingvrijstelling op zijn bestelling te verkrijgen. Zodra het formulier door de douane is gevalideerd, betalen wij het BTW-bedrag aan de klant terug, verminderd met 20% administratiekosten van het totale BTW-bedrag. Deze vergoeding dekt de administratie- en bankkosten.
Beroepsvissers kunnen ook in aanmerking komen voor BTW-vrije facturering op vertoon van hun Francisatiecertificaat.
Rechtstreeks buiten de EU geleverde bestellingen worden exclusief BTW gefactureerd in toepassing van de artikelen 262 I,1 en 294 2 van de CGI.Bestelprocedure


De klant die gebruik wenst te maken van de aanbiedingen van Comptoir Nautique aanvaardt zonder voorbehoud deze AV. Om over te gaan tot de validatie van zijn bestelling, moet de klant :

 • Schrijf u in op de site door het informatieformulier in te vullen
 • Selecteer de producten die hij/zij wil
 • Uw bestelling valideren nadat u de inhoud ervan vooraf hebt gecontroleerd
 • Ga over tot betaling door een betaalmethode te selecteren
 • Valideer uw betaling

Na ontvangst van een gunstig antwoord van onze bankdiensten (in real time), bevestigt Comptoir Nautique onmiddellijk de validatie van de bestelling op de website www.ComptoirNautique.com en wordt een samenvattende e-mail naar de klant gestuurd. Alle verstrekte gegevens worden geregistreerd (behalve de bankgegevens van de klant) en vormen het bewijs van de verkoop.
De directie van Comptoir Nautique zal alle bestellingen handmatig valideren. De bestelling wordt niet gevalideerd alleen omdat de betaling is aanvaard. De directie behoudt zich het recht voor een bestelling te annuleren in geval van een foutieve prijsaanduiding of misbruik van een promotiecoupon.Betaling


Comptoir Nautique biedt de klant verschillende betalingsmogelijkheden. De klant kan er inderdaad voor kiezen zijn bestelling volledig te betalen per :

 • Bankoverschrijving
 • Bankmodule Crédit Agricole: bankkaarten aanvaard: CB, Visa, Mastercard
 • Betaling in 3 of 4 keer via onze partner ONEY BANK
 • Financiering in 10 of 12 termijnen via onze partner ONEY BANK

De gebruikte betalingsmodules (3D Secure) zijn technologisch geavanceerd op het gebied van gegevensbeveiliging. En voor nog meer veiligheid registreert Comptoir Nautique geen bankgegevens en verzendt het de informatie die nodig is voor de betaling in SSL-codering. De klant garandeert dat hij volledig gerechtigd is de betaalkaart te gebruiken om de bestelling te betalen.
De betaling moet worden verricht op het moment van de bestelling door de klant. Het totaalbedrag van de bestelling wordt door Comptoir Nautique geïnd bij de validatie van de bestelling. De bestelling is pas definitief na validatie van de betaling en in geval van een bestelling van meer dan 4 artikelen een akkoord van de directie. Onze bankdiensten bevestigen samen met de bank van de klant in real time dat de betaling is verricht en dat de bestelling dus definitief is. De verkochte goederen blijven eigendom van Comptoir Nautique tot de volledige en onvoorwaardelijke betaling van de overeenkomstige schuld. Comptoir Nautique behoudt zich het recht voor een bestelling te annuleren in geval van niet-betaling door de klant van enig verschuldigd bedrag.

Betaling van uw bestelling in 3 of 4 termijnen per kredietkaart vanaf 100€ tot 3000€ met Oney Bank

Onze partner Oney Bank biedt u een financieringsoplossing genaamd 3x 4x Oney, waarmee u uw aankopen van €100 tot €3000 in 3 of 4 termijnen kunt betalen met uw bankpas.

Voorwaarden
Dit aanbod is voorbehouden aan natuurlijke personen (meerderjarige natuurlijke personen) die in Frankrijk wonen en in het bezit zijn van een Visa of MasterCard bankkaart met een geldigheidsduur die langer is dan de duur van de gekozen financiering. Kaarten met systematische autorisatie zoals Electron, Maestro, Nickel, enz., alsook e-cards, Indigo en American Express kaarten worden niet aanvaard.

Hoe inschrijven
Na het afronden van uw bestelling, klikt u op de knop "3x 4x Oney betaling per creditcard". U wordt dan doorgestuurd naar de 3x 4x Oney webpagina van onze partner, waar u een gedetailleerd overzicht van uw bestelling en een gepersonaliseerde financieringsaanvraag vindt, die u vervolgens moet valideren.

U voert uw persoonlijke gegevens in of, als u een 3x 4x Oney account hebt, identificeert u zich met de inloggegevens die aan uw 3x 4x Oney account zijn gekoppeld. U leest de algemene voorwaarden voor betaling in termijnen waarop u zich wilt abonneren, die u in PDF-formaat worden verstrekt zodat u ze kunt lezen, afdrukken en opslaan voordat u ze aanvaardt. U geeft vervolgens kennis van uw elektronische aanvaarding door het desbetreffende vakje aan te kruisen.

U erkent dat de "dubbele klik" in verband met het selectievakje van de algemene voorwaarden een instemming met het contract en een onherroepelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden van het product inhoudt. Zonder bewijs van het tegendeel gelden de door Oney Bank geregistreerde gegevens als bewijs van alle transacties tussen u en Oney Bank.

Als u een financieringsoplossing van Oney Bank aanvraagt, worden de gegevens van uw bestelling doorgegeven aan Oney Bank, die ze gebruikt om uw aanvraag te bestuderen voor de toekenning, het beheer en de inning van het krediet. Oney Bank behoudt zich het recht voor om uw aanvraag voor 3x 4x Oney financiering te accepteren of te weigeren. Je hebt een bedenktijd van 14 dagen om je lening op te zeggen.

De betaling in 3 of 4 keer per kredietkaart wordt u voorgesteld in het stadium van de betalingskeuze (zodra uw mandje gevalideerd is).

Hoe het werkt
Betalen met een creditcard in 3 of 4 termijnen stelt u in staat uw bestelling op onze website op de volgende manier te betalen:

 • Een verplichte aanbetaling, afgeschreven op de dag van bevestiging van verzending van uw bestelling, overeenkomend met een derde of een kwart van de bestelling, waaraan kosten worden toegevoegd overeenkomend met 1,45% van het totale bedrag van de bestelling voor een 3 keer en 2,2% voor een 4 keer (binnen de limiet van 15€ maximum voor een 3 keer betaling en 30€ maximum voor een 4 keer);
 • Twee of drie maandelijkse termijnen, elk overeenkomend met een derde of een kwart van de bestelling, die 30 en 60 dagen later worden afgeschreven voor de 3 keer en 30, 60 en 90 dagen later voor de 4 keer.

Betaling in 3 termijnen vanaf een aankoop van €100 tot €3000. Voorbeeld: Voor een aankoop van €150, aanbetaling van €52,18 dan 2 maandelijkse betalingen van €50. Krediet voor een periode van 2 maanden tegen een vast JKP van 19,26%. Financieringskosten: €2,18 tot maximaal €15.
Betaling in 4 termijnen vanaf een aankoop van €100 tot €3000. Voorbeeld: Voor een aankoop van €400, aanbetaling van €108,80 dan 3 maandelijkse betalingen van €100. Krediet over 3 maanden tegen een vast APR van 19,31%. Financieringskosten: 8,80 euro tot een maximum van 30 euro.

Oplossing aangeboden door Oney Bank - SA met een kapitaal van € 51.286.585 - Maatschappelijke zetel: 34 avenue de Flandre 59170 CROIX - RCS Lille Métropole 546 380 197 - Orias n°: 07 023 261 - www.orias.fr.
Correspondentie: CS 60006 - 59 895 Lille Cedex 9 - www.oney.fr

Financier uw bestelling in 10 of 12 termijnen per creditcard vanaf €500 tot €3000 met Oney.

Onze partner Oney Bank biedt u een kredietkaartfinanciering zonder verzekering, geldig van € 500 tot € 3000 in 10 of 12 termijnen tegen een vast JKP van 11,90% en een vaste debetrentevoet van 11,29%.


Voorwaarden
Dit speciale kredietaanbod is voorbehouden aan natuurlijke personen (meerderjarige natuurlijke personen) die in Frankrijk wonen en in het bezit zijn van een Franse Visa of MasterCard bankkaart met een geldigheidsdatum van meer dan 3 maanden vanaf de datum van de gekozen financiering. Kaarten met systematische autorisatie zoals Electron, Maestro, Nickel enz., alsook e-cards, Indigo en American Express kaarten worden niet aanvaard.


Hoe inschrijven
Zodra u uw bestelling hebt afgerond, selecteert u de betalingswijze "Financiering in X keer met kredietkaart". U wordt dan doorgestuurd naar de Oney-webpagina, onze partner, met het gedetailleerde overzicht van uw bestelling en de gepersonaliseerde financieringsaanvraag, die u vervolgens moet valideren en ondertekenen. U voert uw persoonlijke gegevens in, u leest de algemene voorwaarden van de lening die u wenst af te sluiten, die u in pdf-formaat worden verstrekt zodat u ze kunt lezen alvorens ze te aanvaarden.

U meldt vervolgens uw aanvaarding door middel van een elektronische handtekening. Bij gebrek aan bewijs van het tegendeel vormen de door Oney geregistreerde gegevens het bewijs van alle transacties tussen u en Oney. Als u een financieringsoplossing van Oney aanvraagt, worden de gegevens van uw bestelling doorgegeven aan Oney, die ze zal gebruiken om uw aanvraag te bestuderen voor de toekenning, het beheer en de inning van het krediet. Oney behoudt zich het recht voor om uw aanvraag voor 10 of 12 termijnen per creditcard te accepteren of te weigeren. Je hebt een bedenktijd van 14 dagen om je lening op te zeggen.


Hoe het werkt
Met de financiering in 10 of 12 termijnen per creditcard kunt u de bestelling op onze site op de volgende manier betalen: - de rest van het bedrag van de bestelling wordt verdeeld over het aantal resterende maandelijkse termijnen, Voorbeeld: voor een aankoop van 1000€ in 10 termijnen betaalt u een voorschot van 100€ gevolgd door 9 maandelijkse termijnen van 104,77€. Bedrag van de financiering: 900 euro. Financieringskosten: 42,93 euro. Totaal verschuldigde bedrag: 942,93 euro. Vaste jaarlijkse debetrentevoet van 11,29%. 9 maanden lening tegen een vast APR van 11,90%.


Speciale voorwaarden voor eenmalige promoties, vermeld op de site: Voorbeeld voor een aankoop van 1000 euro in 10 termijnen, u betaalt een voorschot van 100 euro, gevolgd door 9 maandelijkse termijnen van 100 euro, totaal verschuldigd bedrag: 900 euro. Vaste jaarlijkse debetrentevoet van 0%. Betrokken lening over 9 maanden tegen een vast JKP van 0%.


Oney Bank - SA met een kapitaal van € 51.286.585 - Maatschappelijke zetel: 34 avenue de Flandre 59170 CROIX - RCS Lille Métropole 546 380 197 - Orias n°: 07 023 261 - www.orias.fr/welcome - Correspondentie: CS 60006 - 59 895 Lille Cedex 9 - www.oney.fr


Comptoir Nautique treedt op als exclusieve agent voor bankverrichtingen en betalingsdiensten - ORIAS N°: "in proces van registratie" - www.orias.fr - hoofdkantoor: Le Lancaster - 455 Rue Alfred Sauvy - Parc d'Activité de l'Aéroport - 34470 PÉROLSBeschikbaarheid van het product


De op de site gepresenteerde producten zijn over het algemeen in voorraad en worden binnen 24 werkuren na validatie van de betaling en de bestelling verzonden.
In geval van schaarste of onbeschikbaarheid wordt de klant per e-mail geïnformeerd over de levertijd van de betrokken producten. De klant kan dan, overeenkomstig de consumentencode :

 • Wacht op herbevoorrading,
 • Krijg een soortgelijk artikel voor dezelfde prijs, zolang de voorraad strekt,
 • de prijs van het ontbrekende product vergoed krijgen.

In geval van gedeeltelijke beschikbaarheid kan Comptoir Nautique op verzoek van de klant een levering in twee delen uitvoeren. De producten in voorraad worden onmiddellijk verzonden en de rest wordt :

 • Later geleverd zonder portokosten,
 • Vervangen door een soortgelijk artikel,
 • Terugbetaald.Levering


Na bevestiging van de bestelling verbindt Comptoir Nautique zich ertoe de bestelde producten zo snel mogelijk te verzenden. Comptoir Nautique stuurt de klant een e-mail dat de bestelling is verzonden met een samenvatting van de informatie en een volgnummer als de bestelling door La Poste wordt verzonden. De klant kan dan de voortgang van de bestelling volgen door verbinding te maken met de website van de Post www.Coliposte.net
Levertijden moeten worden onderscheiden van verzendtijden. Comptoir Nautique bereidt de pakketten voor en verzendt ze binnen 24 uur na bevestiging van de bestelling als de producten in voorraad zijn. De levertijden zijn indicatief, aangezien Comptoir Nautique niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor eventuele fouten of vertragingen van zijn vervoerders. Een vertraging in de levering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of annulering van de bestelling door de klant. In elk geval wordt een e-mail naar de klant gestuurd om hem te informeren over een mogelijke vertraging in de levering. De levering vindt plaats op het adres dat de klant bij het aanmaken van de bestelling heeft opgegeven in de zone "Leveringsadres". Als de klant deze informatie niet heeft ingevuld, wordt de bestelling naar het factuuradres van de klant gestuurd.
Comptoir Nautique kiest het meest geschikte transportmiddel voor de bestelling naargelang het type product of de grootte ervan. Afhankelijk van de goederen en de geografische locatie van de koper :

 • Kleine bestellingen van minder dan 30 kg worden gewoonlijk verzonden per Colissimo suivi, voor het Franse vasteland. Levering meestal binnen 48 uur. Geen levering op zondag.
 • Sommige producten worden vanwege hun gewicht of omvang rechtstreeks door de leveranciers van Comptoir Nautique verzonden (de vertraging is dan meestal iets groter).
 • Voor verzendingen buiten Europees Frankrijk, en afhankelijk van het land van bestemming en het totale gewicht van de bestelling, behoudt Comptoir Nautique zich het recht voor om, na evaluatie van de verzendkosten met de vervoerder, extra verzendkosten aan te rekenen voor internationale pakketten.Ontvangst van de bestelling


Comptoir Nautique raadt haar klanten aan de goederen uit te pakken en de goede staat ervan te controleren in aanwezigheid van de vervoerder. De risico's verbonden aan het vervoer zijn ten laste van de klant die, in geval van problemen bij ontvangst, alle gebruikelijke voorbehouden maakt bij de vervoerder en binnen 24 uur de klantendienst van Comptoir Nautique op de hoogte brengt.
Indien de vervoerder bij aflevering een beschadigd product aanbiedt, kan de klant :

 • Accepteer het pakket. In dat geval wordt het pakket als conform beschouwd en kan geen klacht worden ingediend. De vermelding "onder voorbehoud van uitpakken" kan niet in aanmerking worden genomen bij een klacht.
 • Afvalverwerking. In dat geval nodigen wij u uit contact op te nemen met onze afdeling Logistiek, zodat een adviseur uw dossier kan bestuderen en u kan informeren over de te volgen procedure.

Bij ontvangst van het door de klant geweigerde product zal Comptoir Nautique het onderzoeken om na te gaan of de schade echt is. In geval van bewezen schade zal Comptoir Nautique het product omruilen of terugbetalen.Herroepingsrecht


De klant heeft een termijn van 14 dagen vanaf de datum van ontvangst van de bestelling om het/de bestelde product(en) op zijn/haar kosten terug te sturen.
Voordat de klant het product terugstuurt, moet hij de volgende procedure volgen:

 • Houd het bestelnummer bij de hand.
 • Comptoir Nautique per e-mail en telefoon op de hoogte stellen van zijn voornemen zich terug te trekken.
 • Volg de terugtrekkingsprocedure zoals afgesproken met de adviseur van Comptoir Nautique.
 • Stuur het product terug met de aankoopfactuur, per aangetekende post met ontvangstbewijs, met vermelding op de verpakking van het door de klantenservice van Comptoir Nautique toegekende dossiernummer.

Alleen dit type zending wordt aanvaard omdat de klant in geval van een geschil naar aanleiding van het herroepingsrecht moet bewijzen dat de goederen opnieuw zijn verzonden. Dit bewijs is alleen geldig op vertoon van een door het postkantoor afgegeven bewijs van aangetekende verzending. De producten moeten in perfecte staat voor wederverkoop naar Comptoir Nautique worden teruggestuurd, in hun oorspronkelijke verpakking (verpakking, gebruiksaanwijzing, accessoires). Ze mogen niet gemonteerd of gebruikt zijn. Elk product dat onvolledig of beschadigd is of waarvan de oorspronkelijke verpakking beschadigd is, wordt niet geretourneerd of omgeruild. In toepassing van artikel L.121-20-2 (3°) van de Franse consumentenwet worden digitale zeekaarten, sondes, noodbakens en elk ander gepersonaliseerd artikel niet teruggenomen of geruild. Producten in de uitverkoop worden niet geretourneerd of geruild.

De klant die zijn herroepingsrecht heeft uitgeoefend, heeft de keuze tussen :

 • Een volledige terugbetaling van het product (exclusief fdp)
 • Een voucher geldig op www.ComptoirNautique.com

In geval van herroeping krijgt de koper het bedrag terug dat gelijk is aan de prijs van het betrokken artikel minus het bedrag van de door Comptoir Nautique gemaakte leveringskosten (minimaal 11,90€ voor Europees Frankrijk), binnen maximaal 30 dagen na de datum van ontvangst van de goederen door onze logistieke dienst.

Voor te grote pakketten (VHF-antennes, elektromotoren, radomes, hydrogeneratoren, windturbines, niet-limitatieve lijst) worden de door Comptoir Nautique gemaakte leveringskosten forfaitair in mindering gebracht op 35,00€. 

De professionele klant kan ook zijn herroepingsrecht uitoefenen overeenkomstig artikel L121-16-1 van het consumentenwetboek.
Het herroepingsrecht tussen beroepsbeoefenaren is alleen van toepassing wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan:

 1. de overeenkomst moet buiten de gebouwen worden gesloten. Een op afstand gesloten overeenkomst valt niet onder het toepassingsgebied van buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten (bijvoorbeeld op internet).
 2. het voorwerp van de overeenkomst mag niet tot het voornaamste werkterrein van de vennootschap behoren.
 3. het aantal werknemers in het bedrijf moet vijf of minder zijn.

Garantie


De garanties van de op www.ComptoirNautique.com verkochte producten zijn die welke door de leveranciers van de betrokken producten worden verleend. Comptoir Nautique kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de garanties die door de leveranciers worden overgenomen. Om van de productgarantie te kunnen genieten, is het verplicht de aankoopfactuur van het betrokken product te bewaren. De klant kan deze downloaden in zijn klantenruimte op de website www.ComptoirNautique.com. Elke terugzending van een product onder garantie moet eerst door een van onze Comptoir Nautique-technici worden gediagnosticeerd en met de klantenservice van Comptoir Nautique worden overeengekomen. De klant moet daarom contact met ons opnemen om de retourprocedure op te zetten. Gelieve er rekening mee te houden dat geen enkele teruggave wordt aanvaard zonder voorafgaande toestemming van de klantendienst van Comptoir Nautique.
De klant is verantwoordelijk voor de transportkosten in verband met de toepassing van de garantie. Het product onder garantie wordt naar keuze van de fabrikant omgeruild of gerepareerd. Na afloop van de interventie wordt het materiaal op onze kosten teruggestuurd naar de klant in Europees Frankrijk en op Corsica. Voor elke andere bestemming zullen de retourkosten aan de klant in rekening worden gebracht.
Bijzondere voorwaarden: Indien het zogenaamd defecte apparaat naar ons wordt teruggestuurd en na testen in onze werkplaatsen door onze technici perfect werkt en het in feite een probleem is met de installatie aan boord, worden de verwerking en de portokosten voor de terugzending in rekening gebracht tegen een vast tarief van 79,00 € TTC. Een e-mail zal u informeren over de te volgen procedure om deze leveringskosten te vereffenen.

LET OP: Een telefonische diagnose of een elektronische correspondentie kan geen recht geven op een automatische overname van aansprakelijkheid via de garantie. Na een voorafgaande afspraak met de klant en na ontvangst van het apparaat zal een van onze technici een volledige diagnose stellen. Na zijn verslag beslist de directie of het apparaat al dan niet onder de garantie valt. Elke schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik en onderhoud van het apparaat (misbruik, oneigenlijk gebruik, breuk, slijtage, corrosie, etc.) leidt tot annulering van uw garantie. De garantie dekt niet de vervanging van verbruiksgoederen.

In geval van vervanging van materieel ter uitvoering van de contractuele garantie geldt voor het nieuwe materieel geen nieuwe contractuele garantie, maar de garantieperiode die resteert tot het verstrijken van de oorspronkelijke contractuele garantie.

Voor elke reparatie buiten de garantieperiode moet de klant contact opnemen met onze dienst na verkoop om na te gaan hoe de apparatuur moet worden opgestuurd. Vooraf wordt een vast bedrag van 49€ inclusief BTW gevraagd om de gemaakte kosten te dekken. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de prijsopgave van Comptoir Nautique als de reparatie wordt aanvaard. Onze interventie is dan gegarandeerd voor drie maanden.Verlengde garantie


De klant kan een aanvullende verzekering onderschrijven, "Uitbreiding van de garantie", die de garantie van de fabrikant onder dezelfde voorwaarden verlengt. Als het apparaat al een fabrieksgarantie van 3 jaar heeft, komt het product niet in aanmerking voor de "Garantie-uitbreiding". Om zich in te schrijven hebben de in aanmerking komende producten een inlegvel op het productblad en in het winkelwagentje waar de klant wordt aangeboden zich in te schrijven. Als de klant de optie activeert, wordt het bedrag van de verzekering aan het winkelmandje toegevoegd. Tijdens bepaalde promotieperiodes behoudt Comptoir Nautique zich het recht voor de prijs te verlagen of deze verzekering niet aan te bieden. Tijdens deze promotieperiodes krijgen klanten een extra garantie zonder extra of verminderde kosten. Deze "Verlengde Garantie" is alleen actief als de klant de boot 1 maand voor het einde van de verplichte fabrieksgarantie naar Comptoir Nautique terugbrengt. Zonder deze teruggave gaat de aanvullende garantie niet in. Na ontvangst van het apparaat zal Comptoir Nautique een technische diagnose stellen. Als het apparaat beschadigd is, zorgt Comptoir Nautique namens de klant voor de dienst na verkoop met de fabrikant en stuurt het gerepareerde product aan hem terug. De uitgebreide garantie wordt dan geactiveerd. Als er geen defect is, stuurt Comptoir Nautique het product terug naar de klant en wordt de uitgebreide garantie onmiddellijk geactiveerd.

Vervanging: Indien het apparaat onherstelbaar is, verbindt Comptoir Nautique zich ertoe u te vergoeden op basis van de oorspronkelijke waarde verminderd met een waardevermindering van 4% per maand vanaf de 181e dag na de leveringsdatum (overeenkomstig artikel L 211-7 van de consumentenwet), toe te passen op een vervangend apparaat met dezelfde functie, aan te schaffen bij Comptoir Nautique. Deze bepaling kan ook worden voorgesteld in geval van reparaties voor een hoger bedrag dan de in de voorgaande bewoordingen omschreven marktwaarde. In dat geval kan Comptoir Nautique het onherstelbare apparaat vervangen door een nieuw apparaat met dezelfde kenmerken, waarbij de bovengenoemde verouderingscoëfficiënt op de prijs wordt toegepast. De klant is dan verplicht het verschil te betalen tussen de prijs van het nieuwe apparaat en de waarde van het oude na toepassing van de afschrijvingsberekening. Indien de prijs van het vervangende materieel lager is dan de prijs van het vervangen materieel, na aftrek van de economische veroudering, wordt voor het verschil een tegoedbon voor één jaar aan de klant verstrekt. In geval van vervanging van materieel in uitvoering van de contractuele garantie geldt voor het nieuwe materieel geen nieuwe contractuele garantie, maar de garantieperiode die resteert tot het verstrijken van de oorspronkelijke contractuele garantie.

Informatietechnologie en vrijheid


De op de Site verzamelde gegevens zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door Comptoir Nautique. Zij kan worden doorgegeven aan personen die handelen onder het gezag en in opdracht van Comptoir Nautique en op wie Comptoir Nautique een beroep doet, met name in het kader van de uitvoering van diensten en orders (met name beheer, uitvoering, verwerking en betaling). Geen van de op de Site verzamelde persoonsgegevens wordt aan derden meegedeeld of overgedragen voor commerciële doeleinden. Uw aldus verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en om Comptoir Nautique in staat te stellen zijn wettelijke verplichtingen strikt en uitsluitend na te komen.

In overeenstemming met de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 en de Europese verordening inzake gegevensbescherming van 27 april 2016 beschikt u over het recht van toegang, opvraging, rectificatie, verwijdering en beperking van uw persoonsgegevens. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om legitieme redenen, evenals het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor commerciële prospectie. U hebt ook het recht om uw toestemming in te trekken voor verwerkingen die uitsluitend op uw toestemming zijn gebaseerd.

Ten slotte hebt u de mogelijkheid te verzoeken dat uw persoonsgegevens naar een derde worden geëxporteerd wanneer u hebt ingestemd met het verzamelen van uw persoonsgegevens of wanneer uw persoonsgegevens zijn verzameld in het kader van de uitvoering van een overeenkomst.

De verkoper is bij online verkoop slechts gebonden aan een middelenverbintenis. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van het internetnetwerk, zoals verlies van gegevens, inbraak, virussen, dienstonderbrekingen of andere onvrijwillige problemen.Geschillen


De partijen onderwerpen deze AV aan het Franse recht. Elk geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie en de uitvoering van deze AV valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Handelsrechtbank van Montpellier. Comptoir Nautique bewaart alle bewijzen van communicatie, bestellingen, betalingen en transacties tussen de partijen die in geval van geschil kunnen worden gebruikt.Klantenservice en het volgen van bestellingen


Voor alle informatie kan de koper contact opnemen met de klantendienst van COMPTOIR NAUTIQUE:

Terug naar boven
Mijn mandje
Uw mandje is leeg
close
Simuleer uw financiering
Hoe voordeel?
>