COMPTOIR NAUTIQUE - JURIDISCHE INFORMATIE

SAS IPIXO

Le Lancaster - 455 Rue Alfred Sauvy - Parc d'Activité de l'Aéroport - 34470 PÉROLS.
RCS Montpellier 539 965 400.

ComptoirNautique.com is een internetsite gespecialiseerd in de verkoop van maritieme elektronica aan particulieren, uitgegeven door IPIXO SAS met een kapitaal van € 20.000,00.

ONTWERP & PRODUCTIE :

Nukium e-commerce agentschap.

ACCOMMODATIE:

OVH
SAS met een kapitaal van 10 069 020 €
RCS Lille Métropole 424 761 419 00045
Maatschappelijke zetel : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk

VERANTWOORDELIJK VOOR DE PUBLICATIE:

SAS IPIXO
Le Lancaster - 455 Rue Alfred Sauvy - Parc d'Activité de l'Aéroport - 34470 PÉROLS.
RCS Montpellier 539 965 400.COPYRIGHT :

Deze hele site is onderworpen aan de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor fotografische documenten.

De gehele of gedeeltelijke reproductie van deze site op welke elektronische drager dan ook is ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de directeur van de publicatie.GEGEVENSVERWERKING EN VRIJHEID :

U hebt het recht van toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van uw gegevens (Franse wet "Informatique et Libertés" van 6 januari 1978).

U hebt ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op legitieme gronden, alsmede het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor commerciële prospectie.

Bovendien hebt u het recht uw toestemming in te trekken voor verwerkingen die uitsluitend op uw toestemming zijn gebaseerd.

Voor alle inlichtingen kunt u contact opnemen met [email protected]

Terug naar boven
Mijn mandje
Uw mandje is leeg
close
Simuleer uw financiering
Hoe voordeel?
>